Wie ben ik?

Ik ben Eveline Wagenaar, van vele ‘markten’ thuis en geboeid door mensen. Als klinisch psycholoog opgeleid in systeemtheorie weet ik veel van groepsprocessen en verandermanagement. Daarnaast heb ik mij geschoold in hoe je processen efficiënt inricht en mensen taken laat uitvoeren die aansluiten op hun ambities en capaciteiten. Ik ben psycholoog en gecertificeerd management consultant (CMC). In de VS heb ik certificaten behaald in individuele- en teamcoaching en (grote) groepsinterventies (future search). Ik ben open, direct, enthousiasmerend en een teambuilder.

‘Het laten stralen van mensen in een prettig klimaat met een heldere doelstelling is iets waar ik graag een bijdrage aan lever. Ik ben alert op ieders ‘eigenheid’ en probeer het tot bloei komen van mensen te ondersteunen. Mijn kracht ligt in het creëren van win-win-situaties, zowel voor ieder individueel, als voor het grotere geheel waarbinnen medewerkers opereren. Mijn uitgangspunt is dat mensen zelf het beste in staat zijn oplossingen te bedenken voor situaties die men zou willen veranderen. Mijn rol ligt in het stellen van vragen die hen ertoe verleiden hun perspectieven op een andere manier te zien. Sinds 1981 ben ik betrokken bij veranderingsprojecten gericht op het tot bloei laten komen en het optimaal inzetten van talent in efficiënte processen bij organisaties in de (zakelijke) dienstverlening. Ik ben creatief in het bedenken van vragen/tools die leiden tot een aanpak die kan rekenen op groot draagvlak in alle geledingen van de organisatie.’

foto 30-11-2014