Wat kan ik?

Een combinatie van ‘hard’ en ‘zacht’…….

Verbeteren:

  • van processen, zodat processen logisch op elkaar aansluiten en van procesovergangen (tussenstations) helder is aan welke voorwaarden deze moeten voldoen om een gewenste eindkwaliteit te bereiken
  • van de samenwerking in teams, tussen teams en in de organisatie als geheel

Organiseren:

  • wie doet wat zodat er een gesmeerde organisatie ontstaat
  • van wat medewerkers moeten weten over wat moet en wat kan en wat het betekent om bij deze organisatie te werken
  • van een organisatie met een hoge medewerkers- en klanttevredenheid

Inspireren:

  • tot een optimale match met de keuzes die iemand in het leven maakt en met de talenten die iemand heeft
  • tot een optimale samenwerking in een organisatie en met partners

Meer dan 25 jaar ervaring in het aansturen van veranderingstrajecten en inzetbaar bij:
– efficiencyverbetering,kostenreductie
– vertaalslag maken van strategie naar bedrijfsvoering vanuit klanttevredenheid
– benoemen van gevolgen voor processen/dienstverlening in output/resultaten/KPI’s
– borgen, klaar’stomen’ voor een audit
– organisatiestructuur passend op organisatiedoelen, efficiënte inrichting, functies
– fusiebegeleiding, conflictbemiddeling
– teamontwikkeling, coaching
– opleiden projectleiders
– keuze van passend HR-instrumentarium
– aansturing projectorganisatie en van risicovolle projecten
– draagvlak voor verandering creëren
– leiding geven aan grote groepsbijeenkomsten
– overdragen van methodieken, o.a. lean/six sigma